Tabe ansigt (til nogen)

At tabe ansigt til nogen betyder, at man mister anseelse og respekt fra folk og er tit lig med, at man bliver ydmyget. Samtidig er udtrykket tosidet, da det både består af den skam man føler over sig selv indadtil, og samtidig den følelse man får af andres dom over én. Den danske modsætning er derfor at ”redde ansigt”, der betyder at man bevarer sin ære.

Og hvor stammmer udtrykket så fra? Jo, ser du…

Udtrykket stammer fra Kina

Udtrykket stammer oprindeligt fra Kina, hvor ære og respekt altid har været yderst vigtigt i sociale sammenhænge. Det er derfor også vigtigt i Kina, at have kontrol over sit ansigtsudtryk og at kunne opretholde sin ’maske’. Ansigtet kan siges at være ydersiden af mennesket og dets tilhørende personlighed, og ofte ses ansigtet derfor som symbol for helheden af et menneske.

At tabe ansigt er sandsynligvis foranlediget af udtrykket ’at give nogen et ansigt’, som betyder, at man bidrager til anseelsen af en person i forhold til f.eks. respekt. Dette udtryk stammer fra Kina, hvor det er en fast vending.

Andre ordsprog med ansigt

Fordi ansigtet historisk set altid har været en stor symbolsk indikator for et menneske, er der også mange ordsprog der italesætter vores ansigt. F.eks. kan man ”vise sit sande ansigt”, som netop betyder, at man bør vise sit sande ’jeg’. Man sætter altså lighedstegn mellem ansigt og menneskets personlighed. Man kan også ”vise sit grimme ansigt”, der eksempelvis kan benyttes om politiske ideologier som nazismen, hvor ansigt er symbol for, hvad nazismen står for som ideologi. En sætning kunne derfor være: “I 2. verdenskrig viste nazismen sit grimme ansigt”.

Billedet viser to t-shirts på en orange farve. Teksten skriver, at man kan klikke og se vores t-shirts i vores webshop.

Det menneskelige bagved

At ansigtet har fået så stor betydning i sproget kommer altså af, at vi som mennesker helt naturligt ser ansigtet som den fysiske indikator for, hvem vi er. Dette opfatter vi igennem mimik og kropssprog, som er meget udtalt ud fra vores ansigtsmuskulatur. Derfor har brugen altid været en stor del af vores sprog, og dette er generelt for hele verden og de fleste sprogkulturer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *